Szkoła rodzenia jest formą psychofizycznego przygotowania do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Zajęcia i warsztaty odbywają się indywidualnie w domu przyszłych rodziców, lub w grupowych spotkaniach. W Szkole Rodzenia Yoami mogą brać udział pary spodziewające się dziecka, można również przyjść z przyjaciółką lub mamą.

Tematyka wykładów obejmuje dokładne omówienie przebiegu porodu siłami natury i cesarskim cięciem, dostępnych form znieczulenia, niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, aktywności fizycznej w czasie ciązy i po porodzie. Wykłady są przeplatane zajęciami praktycznymi i ćwiczeniami dlatego należy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy i buty.

Aby wciąć udział w Szkole Rodzenia Yoami należy przynieść ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach.