Doula kontra położna

Dlaczego położne nie lubią douli i odwrotnie? 

Kim jest położna, wie prawie każdy. Wg ustawy z dnia 15 lipca 2015 o zawodach pielęgniarki i położnej, położna jest samodzielnym zawodem medycznym. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

( dokładny zapis ustawy znajdziesz tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111741039.

Kim jest doula?

Wg DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – doula to  Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu.  Udziela kobiecie w ciąży, w trakcie porodu i po porodzie oraz jej rodzinie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i fizycznego; zapewnia ciągłość opieki i stwarza rodzącej poczucie bezpieczeństwa; masuje rodzącą, spełnia polecenia położnej, udziela wskazówek, jak pielęgnować noworodka i odnaleźć się emocjonalnie po porodzie.

Czyli jaka do cholery jest różnica? 

Zasadnicza. Doula nie ma wykształcenia medycznego. Doula może posiadać wykształcenie medyczne, jeżeli skończy wyższe studia, ale równie dobrze, może sprzedawać w mięsnym, być nauczycielką, prawniczką czy krawcową.

Niektóre położne nie znoszą douli bo większość z nich uważa, że doula wtrąca im się w prowadzenie porodu, a przecież nie ma do tego żadnych podstaw, bo nie ma odpowiedniego wykształcenia! Dodatkowo, doula stanowi konkurencję na rynku pracy. Koszt porodu z położną to ok 1500zł. Koszt porodu z doulą to również ok 1500zł. Ence pence w które ręce?

 

Dlaczego doule wtrącają się w poród?

Każda doula, która wtrąca się w prowadzenie porodu przez położną łamie zasady obowiązujące jej zawód, bowiem wyraźnie napisane jest, że doula spełnia polecenia położnej.

Jak to wszystko pogodzić na sali porodowej skoro dla obu tych grup zawodowych najważniejsza jest kobieta i dziecko? 

Wystarczy, że każdy będzie się na wzajem szanował i szanował to, że kobieta ma prawo wyboru.

To kobieta wybiera czego i kogo potrzebuje podczas swojego porodu.

Wystarczy dobra wola i współpraca. Doula wykonuje polecenia położnej, ale ma prawo pytać w swoim imieniu. Położna współpracuje z doulą bo ta może jej pomóc wesprzeć kobietę gdy na bloku porodowym jest 40 rodzących ( i każda potrzebuje wsparcia!!) i nie wiadomo w co ręce włożyć, a jeszcze jest stos dokumentacji do uzupełnienia.

Współpraca jest tym co razem można dać kobiecie, żeby czuła, że jest bezpieczna, że jest spokój, że nie ma nerwowej atmosfery, że jest szanowana, że ma dostęp do wszelkich informacji, że jest w dobrych rękach.

Czy nie na tym najbardziej Wam zależy?  

 

edit- wpis jest moim osobistym spostrzeżeniem i nie ma za zadania zaostrzać konfliktu między doulami, a położnymi. Jest wyrażony w ramach wolności słowa i osobistych poglądów.